Spis treści


W celu ułatwienia i poprawy dostępności do usług Urzędu przygotowaliśmy dla Państwa karty,

w których zawarte są opisy oraz procedury związane z postępowaniem w sprawach administracyjnych.


Do kart zostały załączone niezbędne wnioski i oswiadczenia.

 

Możliwe jest zwracanie sie do Urzędu w formie elektronicznej przez skrzynke podawczą epuap.