Karta WB/10

Usługa: wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. Ustawy o własności lokali (j. t. Dz. U. Nr 80 z 2000 r. poz. 903 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1827).

Procedura:

 • Należy złożyć wniosek zgodny z art. 2 ust. 3 Ustawy o własności lokali.
 • Do wniosku dołączyć:
 1. kopię decyzji o pozwoleniu na budowę,
 2. szkic lokalu opracowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego -1 egz.,
 3. lokalizację budynku z zaznaczeniem wyodrębnionego lokalu sporządzoną na kopii mapy ewidencyjnej.

 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wniosku).
 • Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Opłata:

 • Opłata skarbowa.
 1. Za wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu użytkowego – 17 zł zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1827)
 2. Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1827), Rozdział 1 art. 2 pkt 2.

Opłatę należy dokonać na konto Gminy Miejskiej Włodawa: Bank Polska Kasa Opieki S.A. o/Włodawa, nr rachunku: 36 1240 2249 1111 0010 2899 3235

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 • Do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Sprawę załatwia się i szczegółowych wyjaśnień udziela:
 • Inspektor Zofia Juszczyńska dla Miasta i Gminy Włodawa,
 • Inspektor Leszek Dejneka dla Gmin Hanna, Hańsk, Stary Brus, Urszulin, Wola Uhruska, Wyryki.
Wydział:
 • Budownictwa i Inwestycji
Nr pokoju:
 • 9 i 10
Nr telefonu:
 • Inspektor Zofia Juszczyńska: 82 5723090 w 137,
 • Inspektor Leszek Dejneka: 82 5723090 w 128.

Godziny pracy:

Poniedziałek

godz. 8.00 – 16.00

Wtorek-Piątek

godz. 7.30-15.30

Sposób załatwienia sprawy:
 • Zaświadczenie
Tryb odwoławczy:
 • Zażalenie.
Uwagi:
 • Bez uwag.