Usługa WB/11

Usługa: wydanie zaświadczenia w sprawie potwierdzenia danych technicznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Procedura:

 1. Należy złożyć wniosek zgodnie z § 5, ust. 2 rozporządzenia w sprawie dodatków mieszkaniowych.

 • Do wniosku dołączyć:

 1. szkic budynku opracowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego -1 egz. lub nr pozwolenia na budowę,

 2. dokument potwierdzający własność budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż siedem dni (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wniosku).

 • Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Opłata:

 • Opłata skarbowa.

  1. Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Rozdział 1 art. 2 ust. 1 pkt 2.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 • Do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Sprawę załatwia się i szczegółowych wyjaśnień udziela:

 • Specjalista Honorata Rybczyńska

Wydział:

 • Budownictwa i Inwestycji

Nr pokoju:

 • 10

Nr telefonu:

 • 82 5723090 w 128.

Godziny pracy:

Poniedziałek

godz. 8.00 – 16.00

Wtorek-Piątek

godz. 7.30-15.30

Sposób załatwienia sprawy:

 • Zaświadczenie

Tryb odwoławczy:

 • Zażalenie.