Drukuj

Karta Nr 2/WE

Usługa: Kierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r o postepowaniu w sprawach nieletnich
  (Dz. U z 2014r. poz. 382),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 grudnia 2011 w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (dz. U. Nr 296, poz. 1755).
Procedura:
 • postanowienie sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w mow,
 • wywiad środowiskowy przeprowadzony przez kuratora sądowego,
 • opinia rodzinnego ośrodka diagnostyczno – konsultacyjnego( nie dotyczy nieletnich kierowanych na podstawie art. 26 ustawy o postepowaniu w sprawie nieletnich),
 • posiadane informacje o stanie zdrowia nieletniego,
 • odpis aktu urodzenia nieletniego,
 • zaświadczenie o zameldowaniu wraz z nr PESEL,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli zostało wydane
 • aktualny odpis arkusza ocen,
 • ostatnie świadectwo szkolne
Opłata:
 • Bez opłat
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 • Niezwłocznie po uzyskaniu wskazania prze Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
 • Ewa Zaniuk, Piotr Kazanecki
Wydział:  Edukacji i Polityki Społecznej
Nr pokoju: 202
Nr telefonu: 82/ 57 21 510 w. 131
Godziny pracy: poniedziałek: 800 – 1600, wtorek – piątek: 730 - 1530
Sposób załatwienia sprawy: skierowanie
Tryb odwoławczy:
 • Nie dotyczy
Uwagi: