WE karta nr 3

Usługa: Sprowadzanie zwłok z zagranicy

Podstawa prawna:

 • Art. 14 ust.4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych
  (Dz.U . z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.),

 • § 2, § 3 i § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 w sprawie wydawania zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz.1866),

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

Procedura:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie do Rzeczypospolitej polskiej zwłok /urny z prochami powinien zawierać:

 1. imię lub imiona i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki

 2. data i miejsce urodzenia

 3. ostatnie miejsce zamieszkania

 4. data i miejsce zgonu, przyczyna zgonu

 5. miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione

 6. miejsce pochówku

 7. nazwisko, imię, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dowodu tożsamości

 8. Środek transportu i nazwa uprawnionego podmiotu

Opłata:

 • Nie podlega opłacie

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 • Niezwłocznie, nie później niż 3 dni od otrzymania wniosku

Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

 • Ewa Zaniuk

Wydział: Edukacji i Polityki Społecznej

Nr pokoju: 203

Nr telefonu: 82/ 57 21 510 w.132

Godziny pracy: poniedziałek: 800 – 1600, wtorek – piątek: 730 - 1530

Sposób załatwienia sprawy: decyzja

Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Starosty Włodawskiego w terminie 14 dni od jej otrzymania

Uwagi:

 • Załącznik : wniosek o sprowadzenie zwłok, oświadczenie wnioskodawcy