Spis treści

Karta Nr 3/WE

Usługa: Sprowadzanie zwłok z zagranicy
Podstawa prawna:
 • Art. 14 ust.4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych
  (Dz, U . z 2011 r. Nr 118 poz. 687 z późn.zm.),
 • § 2, § 3 i § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 w sprawie wydawania zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz.1866),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
Procedura:
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie do Rzeczypospolitej polskiej zwłok /urny z prochami powinien zawierać:
 1. imię lub imiona i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki
 2. data i miejsce urodzenia
 3. ostatnie miejsce zamieszkania
 4. data i miejsce zgonu, przyczyna zgonu
 5. miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione
 6. miejsce pochówku
 7. nazwisko, imię, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dowodu tożsamości
 8. Środek transportu i nazwa uprawnionego podmiotu
Opłata:
 • Nie podlega opłacie
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 • Niezwłocznie, nie później niż 3 dni od otrzymania wniosku
Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
 • Ewa Zaniuk
Wydział: Edukacji i Polityki Społecznej
Nr pokoju: 202
Nr telefonu:  82/ 57 21 510 w.131
Godziny pracy: poniedziałek: 800 – 1600, wtorek – piątek: 730 - 1530
Sposób załatwienia sprawy: decyzja
Tryb odwoławczy:
 • Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Starosty Włodawskiego w terminie 14 dni od jej otrzymania

Uwagi:

 • Załącznik : wniosek o sprowadzenie zwłok, oświadczenie wnioskodawcy