WE karta nr 4

Usługa: Udzielenie dotacji z budżetu powiatu włodawskiego na realizację zadań publicznych

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.)

  • rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia
    24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

Procedura:

Dokumenty , które należy złożyć, są określone w ogłaszanym przez Zarząd Powiatu we Włodawie konkursie ofert na realizację zadań publicznych.

Opłata:

  • Nie pobiera się

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

  • Do 60 po ostatecznym terminie złożenia oferty

Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

  • Ewa Zaniuk, Monika Wachulska

Wydział: Edukacji i Polityki Społecznej

Nr pokoju: 202,203

Nr telefonu: 82/57 21 510 w.131,132

Godziny pracy: poniedziałek: 800 – 1600, wtorek – piątek: 730 - 1530

Sposób załatwienia sprawy: Uchwała Zarządu Powiatu we Włodawie w sprawie przyznania dotacji. Podpisanie umowy na realizację zadania publicznego.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Uwagi: