Karta ne 19/KW

Usługa:

Zawieszenie wykonywania transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Podstawa Prawna:
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U.
  z 2013 r., poz. 1414).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U.
  z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty:
 1. Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Opłata:

Brak

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Brak

Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Małgorzata Torbicz

Wydział Komunikacji Transportu i Dróg
Nr pokoju: 003
Nr telefonu: 82 57215 10

Godziny pracy:

poniedziałek 8 – 16

wtorek – piątek 730 - 1530

Sposób załatwienia sprawy:
 1. Należy wypełnić wniosek i dokonać opłat.
 2. Do wniosku dołączyć wymagane dokumenty.
 3. Wniosek wraz z załącznikami złożyć w sekretariacie Starostwa.
 4. Po rozpatrzeniu wniosku zostanie wydana licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Uwagi

 1. Przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 2. W przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego na okres przekraczający 3 miesiące, organ, który udzielił licencji dokonuje zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji (na rachunek bankowy, przelewem pocztowym).

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.