Drukuj

Karta Nr 6/WŚ

Usługa: cechowanie drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 24 lutego 1998 r.

Wymagane dokumenty:

Wniosek w dokumentach załączonych, w pokoju nr 001 lub u leśniczego. Wniosek winien być podpisany przez właściciela lub współwłaścicieli jeżeli tacy występują.

Opłata:

Nie wymagana

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Sprawy załatwia się niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego nie poźniej niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie poźniej niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sprawę załatwia się i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Krzysztof Prudaczuk – Inspektor lub inni pracownicy wymienieni na stronie Starostwa (zakładka dokumenty do pobrania Wydział Środowiska i Rolnictwa)

Wydział:

Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Włodawie

Al. Piłsudskiego 24,  22-200 Włodawa

Nr pokoju:

001 (parter)

Nr telefonu:

82 57 23 090 (wewnętrzny 130), tel kom.516 430 830, tel kom. 667 224 395

Godziny pracy:

poniedziałek 800-1600, wtorek – piątek 730-1530

Sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po zawiadomieniu przez właściciela lasu o pozyskaniu drewna.

Postępowanie kończy się wydaniem świadectwa legalności pozyskanego drewna.

Tryb odwoławczy:

brak

Uwagi:

Cechowania drewna dokonuje się w miejscu jego pozyskania.