WS Karta usług nr 1 

Usługa: wydanie zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Wymagane dokumenty:

Wniosek  na stronie internetowej Starostwa  (zakładka  karta usług, Wydział Środowiska i Rolnictwa) lub pokój nr  001 

Opłata:  w wysokości 17 zł. wykonać na konto

Urzędu Miejskiego we Włodawie nr 36 1240 2249 1111 0010 2899 3235.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Sprawy załatwia się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Sprawę załatwia się i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Justyna Bajuk - Inspektor lub inni pracownicy wymienieni na stronie Starostwa  (zakładka dokumenty do pobrania, Wydział Środowiska i Rolnictwa)

Wydział:

Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Włodawie

Al. Piłsudskiego 24,  22-200 Włodawa

Nr pokoju:

001 (parter)

Nr telefonu:

82 57 23 090 (wewnętrzny 130),  

Godziny pracy:

poniedziałek 800-1600, wtorek – piątek 730-1530

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia.

Tryb odwoławczy:

 brak

Uwagi:

 brak