Usługa: wydanie zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r.  poz. 2100 ze zmianami)

Wymagane dokumenty:

Wniosek  na stronie internetowej Starostwa  (zakładka  karta usług , Wydział Środowiska i Rolnictwa) lub  pokoju Nr  001 

Opłata:  w wysokości 17 zł. (wykonać na konto Urzędu Miejskiego we Włodawie nr 36 1240 2249 1111 0010 2899 3235.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Sprawy załatwia się niezwłocznie,nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Sprawę załatwia się i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Justyna Bajuk - referent lub inni pracownicy wymienieni na stronie Starostwa  (zakładka dokumenty do pobrania, Wydział Środowiska i Rolnictwa)

Wydział:

Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Włodawie ul. Piłsudskiego 24            22-200 Włodawa

Nr pokoju:

001 (patrer)

Nr telefonu:

82 5724510,  (wewnętrzny 130),  

Godziny pracy:

poniedziałek 800-1600, wtorek – piątek 730-1530

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia.

Tryb odwoławczy:

 brak

Uwagi:

 brak