Spis treści

 

Na platformie ePUAP uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza Starostwa Powiatowego we Włodawie. W celu skorzystania ze skrzynki podawczej należy najpierw założyć konto na platformie ePUAP, a następnie po zalogowaniu się do Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP, można wysyłać dokumenty podpisane bezpiecznym podpisem kwalifikowanym  bądż profilem zaufanym ePUAP na adres wewnętrzy skrzynki Starostwa Powiatowego we Włodawie:

/2o0p4vra51/SkrytkaESP

W celu skorzytania z ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

*założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP (film instruktażowy)
*posiadanie profilu zaufanego ePUAP - użytkownik posiadający Profil Zaufany ma możliwość podpisywania pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej. W tym zakresie podpis elektroniczny potwierdzony danymi Profilu Zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

Inne przydatne linki:

www.epuap.gov.pl
Instrukcja zakładania konta na e-PUAP

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (dziennik ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadanie publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUAP.

Uwaga!!

Sprawy o:

Wydanie prawa jazdy,
Czasową rejestrację pojazdu,
Rejestrację pojazdu,
Wyrejestrowanie pojazdu.


Prosimy kierować na skrzynkę podawczą PWPW- link znajduje sie w zakładce "ESP Systemu Pojazd i kierowca" bądź bezpośrednio:

https://www.esp.pwpw.pl

Opis związany z usługą można odnaleść na stronie:

https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help