Spis treści

 

Funkcję Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE pełni Tomasz Nowakowski. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Danych Osobowych (ADO) w Starostwie Powiatowym we Włodawie jest Starosta Włodawski al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa
kontakt: e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2.Inspektor Ochrony Danych
ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD)
Dane kontaktowe inspektora: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Przetwarzanie danych osobowych przez ADO w Starostwie Powiatowym we Włodawie odbywa się w ściśle określonych celach, zgodnie z prawem w jednej lub kliku poniżej opisanych sytuacjach:
a. w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
b. o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej;
c. jeśli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. za wyraźną zgodą danej osoby.
4.Mówiąc o danych osobowych w Starostwie Powiatowym we Włodawie, należy rozumieć wszystkie zgromadzone tam zasoby informacyjne zawierające ten rodzaj danych niezależnie od ich postaci: papierowej czy elektronicznej.
5.Czas przechowywania danych osobowych zależy od kategorii tych danych i wynosi od kliku do kilkudziesięciu lat i jest warunkowany przede wszystkim przepisami prawnymi.
6.Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym prawnie instytucjom lub organom państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, na ich wniosek.
7.Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ADO przysługują następujące prawa:
a. do dostępu do swoich danych;
b. do sprostowania swoich danych;
c. do usunięcia swoich danych;
d. do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
e. do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie wpływa na przetwarzanie, które było dokonywane wcześniej w związku ze zgodą, której udzieliłeś wcześniej;
g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. ADO nie przetwarza danych osobowych poza UE oraz nie przekazuje danych poza UE.
9. ADO chroni wszystkie informacje, w tym dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, czy modyfikacją na poziomie organizacyjnym i technicznym.
Podstawa prawna UE:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL
Podstawa prawna PL:
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2410_u.htm