Spis treści

 

Najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym we Włodawie obowiązujące od 25.05.2018 r.
Informujemy, że zgodnie z nowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych:
1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Danych Osobowych (ADO) w Starostwie Powiatowym we Włodawie jest Starosta Włodawski al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa
kontakt: e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Inspektor Ochrony Danych
ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) w osobie Pana Radosława Kusaja.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem:

· e-mail: radosłTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

· lub telefonicznie: 82 561 13 02 lub +48 576 822 007


3. Przetwarzanie danych osobowych przez ADO w Starostwie Powiatowym we Włodawieodbywa się w ściśle określonych celach, zgodnie z prawem w jednej lub kliku poniżej opisanych sytuacjach:
a. w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
b. o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej;
c. jeśli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. za wyraźną zgodą danej osoby.

4. Mówiąc o danych osobowych w Starostwie Powiatowym we Włodawie, należy rozumieć wszystkie zgromadzone tam zasoby informacyjne zawierające ten rodzaj danych niezależnie od ich postaci: papierowej czy elektronicznej.

5. Czas przechowywania danych osobowych zależy od kategorii tych danych i wynosi od kliku do kilkudziesięciu lat i jest warunkowany przede wszystkim przepisami prawnymi.

6. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym prawnie instytucjom lub organom państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, na ich wniosek.


7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ADO przysługują następujące prawa:
a. do dostępu do swoich danych;
b. do sprostowania swoich danych;
c. do usunięcia swoich danych;
d. do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
e. do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie wpływa na przetwarzanie, które było dokonywane wcześniej w związku ze zgodą, której udzieliłeś wcześniej;
g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. ADO nie przetwarza danych osobowych poza UE oraz nie przekazuje danych poza UE.

9. ADO chroni wszystkie informacje, w tym dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, czy modyfikacją na poziomie organizacyjnym i technicznym.

Podstawa prawna UE:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

Podstawa prawna PL:
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2410_u.htm